Yerevan Realty-ի անշարժ գույքի գործակալությանը անհրաժեշտ են 22-40 տարեկան գործակալներ: Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ: ՀԵՌ. 094580908, 099580908, 094601125